Problem jest poważny

Problem jest poważny Morze Bałtyckie jest uznawane za jedno z najbardziej zanieczyszczonych mórz na całym świecie i te opinie mają potwierdzenie w rzeczywistości. Konwencja Gdańska o rybołówstwie oraz ochronie żywych zasobów Bałtyku i Bełtów z roku 1973 oraz Międzynarodowa Konwencja Bałtycka podpisana w Helsinkach przez siedem z dziewięciu państw basenu Morza Bałtyckiego są pewnym krokiem w kierunku poprawy, jakości wód akwenu, ale bynajmniej na pewno nie załatwiają sprawy zanieczyszczenia Bałtyku. Aby bowiem móc mówić o znacznej poprawie, potrzeba bardzo mocno zakrojonych działań i wiele czasu. Na spore zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego na pewno ogromny wpływ ma przemysł, na pewno budowa rowów melioracyjnych jak również spływające do morza odpady i ścieki. W tym miejscu trzeba nieco cofnąć się wstecz do czasów powojennych. Odkryto wówczas, iż bardzo duże ilości różnych toksycznych chemikaliów zostało utopionych przez Niemców na dnie Bałtyku. Szacuje się, że ilość tychże chemikaliów może dochodzić nawet do 60 tysięcy ton. Niewielka część tychże chemikaliów mogłaby zniszczyć życie w Bałtyku na bardzo wiele lat. Kwestia oczyszczenia Morza Bałtyckiego na pewno nie jest łatwą sprawą i de facto będzie trudno osiągnąć zadowalające rezultaty z uwagi na to, że zanieczyszczenie morza jest duże, a dodatkowo pewne zanieczyszczenia spływają doń nadal. Morze Bałtyckie w XX wieku zostało bardzo mocno zeutrofizowane i dlatego też trudno będzie wrócić do poprzedniego stanu. Taka sytuacja z pewnością może niepokoić, ale czy stopień zagrożenia jest na tyle duży, aby życie w Bałtyku było w dużym niebezpieczeństwie? Z pewnością na chwilę obecną nie możemy mówić o bezpośrednim zagrożeniu wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin, ale na pewno sytuacja jest w dużej mierze niepokojąca i należy podjąć szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę w sytuacji na Bałtyku, a na pewno ograniczające wzrost zanieczyszczeń w tymże morzu. Wszakże z pewnością chcielibyśmy cieszyć się wspaniałymi wakacjami w nadmorskich kurortach, a to wymaga czystych wód. Takie wakacje z całą pewnością będą udane, więc w zasadzie nie ma sensu udawać się na wczasy do egzotycznych krajów.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes