Problem istotny

Problem istotny Morze Bałtyckie to akwen, który może być powodem do dumy dla państw, które mają z nim bezpośredni kontakt. Jednakże w dobie rozwijającego się przemysłu trzeba wskazać również na zjawisko pojawiania się zanieczyszczeń. Zanieczyszczenia mórz mogą pochodzić z kilku źródeł. Między innymi należy tutaj wskazać na zanieczyszczenia komunalne, przemysłowe jak również te pochodzące z branży rolniczej. Jeśli chodzi o Bałtyk, to mamy nad jego brzegami zlokalizowanych aż dziewięć państw, które w jakimś stopniu wytwarzają pewne zanieczyszczenia. Zanieczyszczenia do morza dostają się oczywiście w głównej mierze poprzez rzeki. Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, to w głównej mierze chodzi o takie rzeki jak Odra, Niemen, Wisła oraz Newa. Jak podają badania, to właśnie ujścia tych rzek do Morza Bałtyckiego są najbardziej zanieczyszczonymi terenami tego akwenu. Aż 97% wszelkich zanieczyszczeń Morza Bałtyckiego powstaje właśnie na terenach tychże dziewięciu państw. Zatem tylko 3% zanieczyszczeń powstaje na terenie samego morza. Oczywiście podejmowane są różne działania mające na celu ograniczenie ilości tychże zanieczyszczeń, ale nie jesteśmy w stanie całkowicie ich wyeliminować. Wszelkie działania mające na celu ochronę Morza Bałtyckiego, jako naturalnego ekosystemu muszą być podejmowane wspólnie przez wszystkie kraje znajdujące się w zlewisku tego akwenu, gdyż w przeciwnym razie jakiekolwiek działania są pozbawione większego sensu, a na pewno nie przynoszą one pożądanych efektów. Kraje bałtyckie zasadniczo starają się ze sobą współpracować w zakresie ochrony wód Bałtyku i to w pewnym stopniu na pewno przynosi oczekiwane efekty. Trzeba w tym miejscu dodać, że ochrona wód Morza Bałtyckiego nie może ograniczać się jedynie do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych, do ograniczeń w zakresie wprowadzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń do rzek, ale także należy uwzględniać kwestię ograniczenia w połowach poszczególnych gatunków ryb występujących w Bałtyku, gdyż de facto jest to przecież nasza przyszłość. Warto, więc o nią zadbać jak to tylko możliwe, starają się o to wciąż miłośnicy przyrody, która wszak dla życia każdego człowieka stanowi niezwykle ważny element. dbając o przyrodę, dbamy także o morze.

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote