Wpisy z kategorii 'Fauna i flora'

Bałtyk z nieco innej strony

Bałtyk z nieco innej strony Nurkowanie w wodach mórz południowych może oczywiście być bardzo ekscytujące i jednym słowem można go określić, jako samą przyjemność. Czy jednak nurkować można tylko w ciepłych wodach? Oczywiście, że nie. Nasz Bałtyk na pewno nie można zaliczyć do ciepłych mórz, a mimo to właśnie w tym miejscu organizowane są nurkowania. Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o kwestie nurkowania dla samego nurkowania czy też dla zaobserwowania okazów przyrody bałtyckiej. Jeśli bowiem chodzi o Morze Bałtyckie, to głównym celem nurkowania w tym akwenie jest zwiedzanie wraków statków osadzonych na dnie morza. W tym miejscu na pewno trzeba powiedzieć, dla kogo przeznaczone jest takie nurkowanie. Na pewno, bowiem nie jest to propozycja uniwersalna dla każdego, gdyż takie nurkowanie mogłoby zakończyć się nawet tragedią. Propozycja skierowana jest oczywiście do osób posiadających uprawnienia nurka, a jednocześnie dla tych, których nurkowania we wrakach po prostu interesuje. Jednocześnie takie nurkowania nie polegają tylko i wyłącznie na zwiedzaniu samych wraków. W trakcie trwania takiej przygody można, bowiem zapoznać się z tym, jak bezpiecznie nurkować we wrakach, gdyż de facto na pewno nie jest to zwykłe nurkowanie i niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Propozycji przeżycia wspaniałych przygód pod powierzchnią Morza Bałtyckiego znajdziemy bardzo wiele, w tym oczywiście w głównej mierze takie akcje organizowane są w okresie letnim, gdy wody Bałtyku odznaczają się najwyższą temperaturą. W wodach Morza Bałtyckiego mamy do czynienia z wieloma wrakami statków, a więc można z pewnością powiedzieć, że jest to miejsce pełne tajemnic i niewątpliwie miejsce wyjątkowo atrakcyjne dla wszystkich, których pasjonuje odwiedzanie starych zatopionych wraków. Można oczywiście mówić również o pełnym bezpieczeństwie, gdyż zasadniczo wszelkie nurkowania są organizowane pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Trzeba również dodać, że mamy do czynienia z atrakcją, która zyskuje coraz większą grupę zwolenników. Nasze morze, chociaż nie jest ogromne i nie panuje tutaj przez cały rok gorąca temperatura to jednak jest ono naprawdę piękne, nie tylko w porze lata, ale nawet w czasie zimy, kiedy to wydaje się być momentami naprawdę groźne.

Młodzieniec wśród mórz

Młodzieniec wśród mórz Zaledwie 12 tysięcy lat. Na tyle właśnie szacuje się wiek Morza Bałtyckiego. Ktoś powie, że to morze stare, ale jeśli spojrzymy na wiek innych mórz, to z pewnością musimy powiedzieć, że tak naprawdę mamy do czynienia z morzem dosyć młodym. Bałtyk jest morzem zajmującym powierzchnię około 1,7 miliona kilometrów, co jednocześnie równa się około 17% powierzchni całego Starego Kontynentu. Warto w tym miejscu wspomnieć o pochodzeniu tego akwenu wodnego, które określane jest jako polodowcowe. Dlatego też w basenie Morza Bałtyckiego mamy do czynienia z bardzo wieloma elementami świadczącymi o przebywaniu w tym miejscu lodowca czy też lądolodu. Morze Bałtyckie to teren wielu wysp, wielu zatok jak i wielu mniejszych i większych półwyspów. Ukształtowanie linii brzegowej jest tutaj w dużej mierze uzależnione również od działania lodowca. Mówiąc o Morzu Bałtyckim, które przecież jest nam najbliższe, bo przecież również polskie, trzeba wspomnieć o wodach, które go zasilają. Oczywiście część wód pochodzi z opadów, ale przede wszystkim należy w tym miejscu wspomnieć o 250 rzekach, które swój bieg kończą właśnie w tym morzu. Największe z tych rzek to oczywiście Wisła, Niemen, Newa, Odra oraz Dźwina. Morze Bałtyckie charakteryzuje się tym, że mamy w nim do czynienia z niewielkim zasoleniem. Mówimy oczywiście o parametrze względnym, gdyż zasolenie Bałtyku porównujemy tutaj z innymi morzami. Zasolenie to oraz stosunkowo niska temperatura na pewno ma ogromny wpływ na występujące w Bałtyku gatunki zwierząt oraz roślin. Bez wątpienia Morze Bałtyckie jest bardzo ciekawym akwenem, z którym związanych jest wiele ciekawostek. Morze, które przez te dwanaście tysięcy lat zostało ukształtowane potrafi i dzisiaj wielu zaskoczyć. Na pewno możemy tutaj mówić o bardzo ciekawej florze oraz faunie, której większość z nas dokładnie nie zna. Potrafimy wymienić dorsze, śledzie czy też łososie bałtyckie, ale ta przyroda jest znacznie bogatsza. Warto wiedzieć, zatem nieco więcej o tym morzu, które jest przecież również polskie. Polskie morze jest, więc niezwykle ciekawe i interesujące pod tym względem. Jeżeli lubimy nieco przyrody, historii, geografii, czy też geologii, na pewno warto sięgnąć do adekwatnych źródeł i zapoznać się z morze Bałtyckim i jego historią.

Chronić nasz ekosystem

Chronić nasz ekosystem Jeśli pozwolilibyśmy eksploatować Morze Bałtyckie bez żadnych ograniczeń, bardzo szybko zbiornik ten zmieniłby się w teren, na którym nie ma życia. W pewnym ograniczonym zakresie eksploatacja morza jest oczywiście możliwa, ale należy podkreślić, iż odbywać się ona powinna bez widocznej szkody dla całego morskiego ekosystemu. Potrzeba jest podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska morskiego i te kroki powinny być podejmowane przez wszystkie kraje, które określane są mianem nadbałtyckich. Oczywiście same działania mające na celu zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających morze nie wystarczy, gdyż należy w tym względzie podjąć bardziej zaawansowane kroki. Właśnie, dlatego na terenie naszego Bałtyku zostało utworzonych wiele specjalnych obszarów objętych szczególną ochroną. Między innymi warto tutaj wskazać na morskie obszary chronione czy też na ochronę gatunków zagrożonych. Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, to mamy na jego terenie ustanowionych wiele obszarów szczególnie chronionych na terenie całej jego powierzchni. Wszelkie tego typu obszary są tworzone w oparciu o szczegółowe przepisy prawa. Między innymi z takimi przepisami stykamy się w konwencjach o prawie morza, jak również o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszelkiego typu oraz przez platformy wiertnicze. Oprócz konkretnych dokumentów prawnych, dzięki którym ochrona Bałtyku jest znacznie łatwiejsza, należy również wskazać na taki aspekt jak pewne organizacje powołane do życia właśnie po to, aby to nasze morze było w pewien sposób chronione. Mamy między innymi Koalicję Czystego Bałtyku, Organizację Bałtyckich Biologów Morza czy też Konferencję Oceanografów Bałtyckich. Bałtyk jest bardzo ważnym akwenem wodnym na mapie świata, a jego szczególne znaczenie odczuwalne jest oczywiście we wszystkich krajach leżących nad tym morzem. Należy, więc podejmować szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę, jakości tego morza i jakości życia różnych gatunków zwierząt oraz roślin. Z całą pewnością warto zadbać o nasze polskie morze. Jest to wszak piękny akwen, naturalne zbiorowisko wód, które nie powinno zostać w żadnym przypadku skażone.

Czynniki morfologiczne

Czynniki morfologiczne Każdy zbiornik morski można sklasyfikować pod wieloma względami. Między innymi można w takiej klasyfikacji uwzględnić czynniki morfologiczne. Jeśli spojrzymy na nasz polski (i nie tylko polski) Bałtyk, to możemy pod względem czynników morfologicznych wyróżnić pięć zasadniczych części. Pierwsza z nich to Botnik. W jego skład wchodzą cztery elementy. Jest to Morze Alandzkie, Morze Archipelagowe, Botnik Południowy oraz Botnik Północny. Dwa ostatnie są bezpośrednio powiązane z największą z zatok na Morzu Bałtyckim, czyli Zatoką Botnicką. Kolejny z basenów, który w tej klasyfikacji należy wymienić to Basen Gotlandzki. W jego skład wchodzą takie elementy jak Niecka Zachodniogotlandzka, Niecka Wschodniogotlandzka, Niecka Północnogotlandzka, Zatoka Ryska, Zatoka Fińska oraz najbardziej nam Polakom znana Zatoka Gdańska. Pozostały nam jeszcze trzy elementy tejże klasyfikacji. Kolejnym jest Basen Bornholmski. W tym miejscu możemy napotkać na takie części jak Niecka Wschodniobornholmska, Niecka Arkońska oraz Zatoka Pomorska. Przejdźmy dalej na zachód, gdzie spotykamy się z tak zwanym Morzem Bełtów. W tym miejscu możemy wyróżnić sześć zasadniczych części. Są to kolejno: Zatoka Meklemburska wraz z wieloma malutkimi cieśninami, Bełt Fehmarn, Zatoka Kilońska, Mały Bełt, Wielki Bełt wraz z Bełtem Samso oraz Bełtem Langelandzkim. Ostatnim elementem w tej układance jest Sund. W tej całej klasyfikacji możemy wyróżnić jeszcze jeden bardzo istotny element. Chodzi o Kattegat. Z pewnością podział ten może nam bardzo wiele powiedzieć na temat ukształtowania całego Morza Bałtyckiego i poszczególnych jego części. Jednocześnie też spoglądając na tę klasyfikację z pewnością możemy wywnioskować, że Morze Bałtyckie jest bardzo różnorodne pod względem swojego ukształtowania. Tym samym na pewno można również powiedzieć, że jest to może dosyć niezwykłe i tym samym bardzo atrakcyjne. Taki podział pozwala nam spojrzeć na Morze Bałtyckie z całkiem innej strony. Dla nas Polaków, związanych przecież z Bałtykiem, jest to z pewnością spora ciekawostka. Piękny krajobraz morza bałtyckiego sprawia, ze z całą pewnością będziemy cieszyć się tutaj wyjątkowym wypoczynkiem, doskonałą zabawą i świetnym relaksem.

Ciekawa hydrologia

Ciekawa hydrologia Morze jak to morze charakteryzuje się tym, że mamy do czynienia z wodami o pewnym zasoleniu. Jednakże, jeśli mówimy o Morzu Bałtyckim, to pod względem zasolenia nie należy ono do czołówki. Przede wszystkim trzeba tutaj wskazać na utrudniony dopływ wód oceanicznych. Owszem, co pewien czas mamy do czynienia ze zjawiskiem wlewów poprzez cieśninę Kattegat, ale większość wód zasilających Bałtyk pochodzi z dopływów rzecznych oraz z opadów atmosferycznych. Jako, że w związku z tym mamy do czynienia z dodatnim bilansem wodnym, wody Bałtyku poprzez cieśniny odpływają w stronę Oceanu Atlantyckiego? Jeśli mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo silnych wiatrów od strony zachodniej, to wówczas właśnie możemy mówić o zjawisku wlewu, ale bynajmniej to zjawisko nie jest takie częste. Jeśli mówimy o zasoleniu Bałtyku to na pewno trzeba wskazać również na to, że wody leżące bliżej Danii i znajdujących się tam cieśnin charakteryzują się znacznie większym zasoleniem. Jeśli natomiast spojrzymy bardziej na wschód, to zasolenie wód jest coraz mniejsze. Poza tym również należy wskazać w tym miejscu na taki aspekt jak uwarstwienie wód Bałtyku. Wody powierzchniowe charakteryzują się, bowiem znacznie mniejszym zasoleniem niż wody głębinowe. Wody powierzchniowe poza tym charakteryzują się nieco inną temperaturą. Tutaj woda posiada, bowiem temperaturę od 0 do 20 stopni. Pomiędzy poszczególnymi warstwami wody w Bałtyku mamy do czynienia z tak zwanym haloklinem, charakteryzującym się bardzo dużym zasoleniem oraz bardzo dużą gęstością wody. Tym samym bardzo utrudnione mamy mieszanie się wód na powierzchni morza oraz tych głębinowych. Bardzo łatwo, zatem możemy odróżnić jedne wody pod drugich. Hydrologia wód Morza Bałtyckiego bez wątpienia jest bardzo ciekawa nie tylko dla naukowców, ale nawet dla przeciętnego człowieka. Na pewno ma ona duży wpływ na występujące w tym miejscu gatunki roślin oraz zwierząt, a tym samym stanowi bardzo odrębny i oryginalny akwen morski. Akwen mogący wzbudzać zainteresowanie wielu ludzi. Na pewno dane te budzą naszą ogromną ciekawość. Warto więc zastanowić się, czy nie zapoznać się z nimi nieco bliżej, oczywiście jeśli tylko mamy na to ochotę.