Wpisy oznaczone tagiem 'rośliny'

Bałtyk z nieco innej strony

Bałtyk z nieco innej strony Nurkowanie w wodach mórz południowych może oczywiście być bardzo ekscytujące i jednym słowem można go określić, jako samą przyjemność. Czy jednak nurkować można tylko w ciepłych wodach? Oczywiście, że nie. Nasz Bałtyk na pewno nie można zaliczyć do ciepłych mórz, a mimo to właśnie w tym miejscu organizowane są nurkowania. Nie chodzi tutaj jednak tylko i wyłącznie o kwestie nurkowania dla samego nurkowania czy też dla zaobserwowania okazów przyrody bałtyckiej. Jeśli bowiem chodzi o Morze Bałtyckie, to głównym celem nurkowania w tym akwenie jest zwiedzanie wraków statków osadzonych na dnie morza. W tym miejscu na pewno trzeba powiedzieć, dla kogo przeznaczone jest takie nurkowanie. Na pewno, bowiem nie jest to propozycja uniwersalna dla każdego, gdyż takie nurkowanie mogłoby zakończyć się nawet tragedią. Propozycja skierowana jest oczywiście do osób posiadających uprawnienia nurka, a jednocześnie dla tych, których nurkowania we wrakach po prostu interesuje. Jednocześnie takie nurkowania nie polegają tylko i wyłącznie na zwiedzaniu samych wraków. W trakcie trwania takiej przygody można, bowiem zapoznać się z tym, jak bezpiecznie nurkować we wrakach, gdyż de facto na pewno nie jest to zwykłe nurkowanie i niesie za sobą pewne niebezpieczeństwa. Propozycji przeżycia wspaniałych przygód pod powierzchnią Morza Bałtyckiego znajdziemy bardzo wiele, w tym oczywiście w głównej mierze takie akcje organizowane są w okresie letnim, gdy wody Bałtyku odznaczają się najwyższą temperaturą. W wodach Morza Bałtyckiego mamy do czynienia z wieloma wrakami statków, a więc można z pewnością powiedzieć, że jest to miejsce pełne tajemnic i niewątpliwie miejsce wyjątkowo atrakcyjne dla wszystkich, których pasjonuje odwiedzanie starych zatopionych wraków. Można oczywiście mówić również o pełnym bezpieczeństwie, gdyż zasadniczo wszelkie nurkowania są organizowane pod czujnym okiem doświadczonego instruktora. Trzeba również dodać, że mamy do czynienia z atrakcją, która zyskuje coraz większą grupę zwolenników. Nasze morze, chociaż nie jest ogromne i nie panuje tutaj przez cały rok gorąca temperatura to jednak jest ono naprawdę piękne, nie tylko w porze lata, ale nawet w czasie zimy, kiedy to wydaje się być momentami naprawdę groźne.

Chronić nasz ekosystem

Chronić nasz ekosystem Jeśli pozwolilibyśmy eksploatować Morze Bałtyckie bez żadnych ograniczeń, bardzo szybko zbiornik ten zmieniłby się w teren, na którym nie ma życia. W pewnym ograniczonym zakresie eksploatacja morza jest oczywiście możliwa, ale należy podkreślić, iż odbywać się ona powinna bez widocznej szkody dla całego morskiego ekosystemu. Potrzeba jest podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz ochrony środowiska morskiego i te kroki powinny być podejmowane przez wszystkie kraje, które określane są mianem nadbałtyckich. Oczywiście same działania mające na celu zmniejszenie ilości substancji zanieczyszczających morze nie wystarczy, gdyż należy w tym względzie podjąć bardziej zaawansowane kroki. Właśnie, dlatego na terenie naszego Bałtyku zostało utworzonych wiele specjalnych obszarów objętych szczególną ochroną. Między innymi warto tutaj wskazać na morskie obszary chronione czy też na ochronę gatunków zagrożonych. Jeśli chodzi o Morze Bałtyckie, to mamy na jego terenie ustanowionych wiele obszarów szczególnie chronionych na terenie całej jego powierzchni. Wszelkie tego typu obszary są tworzone w oparciu o szczegółowe przepisy prawa. Między innymi z takimi przepisami stykamy się w konwencjach o prawie morza, jak również o zapobieganiu zanieczyszczeniom morza przez statki wszelkiego typu oraz przez platformy wiertnicze. Oprócz konkretnych dokumentów prawnych, dzięki którym ochrona Bałtyku jest znacznie łatwiejsza, należy również wskazać na taki aspekt jak pewne organizacje powołane do życia właśnie po to, aby to nasze morze było w pewien sposób chronione. Mamy między innymi Koalicję Czystego Bałtyku, Organizację Bałtyckich Biologów Morza czy też Konferencję Oceanografów Bałtyckich. Bałtyk jest bardzo ważnym akwenem wodnym na mapie świata, a jego szczególne znaczenie odczuwalne jest oczywiście we wszystkich krajach leżących nad tym morzem. Należy, więc podejmować szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę, jakości tego morza i jakości życia różnych gatunków zwierząt oraz roślin. Z całą pewnością warto zadbać o nasze polskie morze. Jest to wszak piękny akwen, naturalne zbiorowisko wód, które nie powinno zostać w żadnym przypadku skażone.

Ubogi Bałtyk

Ubogi Bałtyk W Morzu Bałtyckim na pewno nie brakuje różnego rodzaju zwierząt oraz roślin, ale z drugiej strony trzeba również podkreślić, że ze względu na niskie zasolenie tego morza, bioróżnorodność jest tutaj dosyć niska. Porównując faunę i florę Bałtyku do innych mórz, na pewno to pierwsze morze nie wypada zbyt dobrze. Co więcej, im dalej od Kattegatu, tym można mówić o znacznie uboższej fauni oraz florze. Jeśli mówimy o występujących gatunkach zwierząt, to przede wszystkim należy wskazać na te, które są odporne na duże zmiany zasolenia. W tym miejscu można zatem mówić o dorszach, śledziach czy też o krewetkach. Niektóre z tych gatunków, które teoretycznie można określić jako słonowodne występują tutaj w ograniczonych ilościach. Mowa o takich zwierzętach jak kiełże oraz podwoje. Natomiast w wodach przybrzeżnych możemy również zetknąć się z niektórymi gatunkami charakterystycznymi dla wód słodkich. Mowa o takich gatunkach ryb jak okonie, błotniarki czy też płocie. Niskie zasolenie wód Bałtyku wpływa również na to, że niektóre z występujących tutaj gatunków ryb osiągają znacznie mniejsze rozmiary niż w innych akwenach wodnych. Mówiąc o różnorodności gatunków występujących w Morzu Bałtyckim nie można zapomnieć również o takim aspekcie jak fitoplankton. W morzu tym można, bowiem wyróżnić około 700 różnych gatunków składających się na ów fitoplankton. Spośród roślin na pewno trzeba wskazać na różne krasnorosty, zielenice oraz brunatnice. Przyroda morska Morza Bałtyckiego być może i jest uboga, jeśli porównamy ją z tym, co spotykamy w innych akwenach morskich, ale na pewno nie możemy o niej powiedzieć, że jest uboga sama w sobie. W zasadzie możemy, bowiem wskazać na 26 różnych gatunków ryb morskich, na ryby słodkowodne, na różnego rodzaju skorupiaki, małe meduzy jak również na kilka morskich ssaków. Z pewnością, więc w morzu tym jest, co podziwiać i jednocześnie też morze to nam dostarcza sporą ilość ryb, które mogą trafiać na nasze stoły. Jak więc widać, ekosystem Morza Bałtyckiego może być bardzo ciekawy dla każdego. Warto więc więcej na ten temat poczytać i zaznajomić się z wiadomościami, które dadzą odpowiedz na szereg różnych pytań, jakie to związane są z morzem bałtyckim.