Bałtyk w szczegółach

Bałtyk w szczegółach Można powiedzieć, że Bałtyk to Bałtyk. Owszem, jak najbardziej jest to jedno morze, ale jednocześnie można go podzielić na różne akweny. Przede wszystkim trzeba wskazać na to, że jest to jedno z mórz śródlądowych, które jest dosyć głęboko wciśnięte w ląd. Bałtyk to nie tylko polskie wybrzeże, ale ciągnie się ono głęboko na północ. Tym samym jest to morze bardzo zmienne o dosyć dużej różnorodności. Można go podzielić na kilka zasadniczych akwenów. Obszar Morza Bałtyckiego, który jest nam bardzo dobrze znany, to oczywiście Bałtyk właściwy. Jest to zasadnicza część tego akwenu, a zarazem jest to największa jego część. Nieco wyżej możemy wyróżnić Morze Botnickie, powyżej którego mamy Zatokę Botnicką. Z prawej części Morza Bałtyckiego mamy dwa większe wcięcia. Nieco wyżej mamy Zatokę Fińską, a nieco niżej Zatokę Ryską. Te nazwy są oczywiście bezpośrednio powiązane z usytuowaniem tychże zatok. Zatoka Fińska leży u wybrzeżu Finlandii, natomiast Zatoka Ryska graniczy z państwem łotewskim. Mówiąc o poszczególnych akwenach Morza Bałtyckiego, należy również spojrzeć na jego zachodnią część. Tutaj możemy wyróżnić takie akweny jak Morze Bełtów, Sund oraz Kattegat. Jeśli już wymieniliśmy poszczególne akweny, wspomnijmy również o cieśninach, które łączą Morze Bałtyckie z Oceanem Atlantyckim. Największa z trzech cieśnin nosi nazwę Wielkiego Bełtu. Mamy również Sund oraz Mały Bełt. Każda z części Bałtyku jest bardzo zróżnicowana pod wieloma względami i dlatego też na pewno nie można mówić, że Bałtyk jest taki sam w każdym miejscu. Oczywiście mówimy o Morzu Bałtyckim w takim kształcie, w jakim znamy go obecnie, ale jednocześnie należy wskazać także na to, że w przeszłości Morze Bałtyckie kształtowało się w bardzo różny sposób. Z jednej strony nasz Bałtyk jest morzem, nad którym możemy z powodzeniem się kąpać i jego temperatura na to z pewnością pozwala. Spoglądając na północną jego część, to z pewnością możemy o nim powiedzieć, że jest to morze o zimnych wodach, bardziej kojarzonych z wodami arktycznymi. Bałtyk jest niezwykłym miejscem, pełnym tajemnic oraz zagadek, czy skorzystamy z jego gościnności zależy wyłącznie od nas samych.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes